Застраховка пътуване в България онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Пътуване в България

Дата на заминаване *

Дата на връщане *

Застрахователна сума *


медицинска застраховка

Застраховка Пътуване в България

Какво представлява?

Застраховката пътуване в България ви осигурява сигурна защита при злополука или непредвидено събитие, когато сте на почивка на планина или на море, или в която и да е част от територията на Република България.
Застраховката може да бъде индивидуална или групова, като в зависимост от застрахователната компания е възможно сами да определите периода на застрахователната полица.

Покрития

Покритията по застрахователната полица са валидни дори когато сами организирате почивката си, не използвате услугите на туристическа фирма и нямате резервация в хотел. Основните покрития са:

Формиране на цената

Цената по застрахователната полица се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, като може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.

Въпроси и отговори

Трябва ли да подписвам допълнителни документи и ако "Да", то какви?
 Да, за издаването на застраховката се изисква да попълните Договор за възлагане и да предоставите копие от документ за самоличност на застраховащото/застрахованото лице.
Съгласно Кодекса за Застраховането и Наредбата за застрахователния брокер, и застрахователния агент е необходимо изготвянето на Договор за възлагане между застрахователния брокер и клиент, подписано от двете страни. 
С този договор брокерът се ангажира да представлява клиентите си, да изисква оферти, да съдейства на клиента в случай на застрахователно събитие или накратко да защити застрахователните му интереси. Договорът се подписва за всички доброволни застраховки, каквато е "Помощ при пътуване".

Копието на личната карта се изисква съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и тази процедура е задължителна за финансовите институции, вкл. застрахователните посредници, каквито сме ние - 24ins.bg ("Брокер Инс" ООД). Копието на личната карта на клиента ще изискваме еднократно, за да го регистрираме в системата ни. При бъдещи застраховки на Ваше име няма да се налага да ни го изпращате.
В случай, че не желаете да предоставите копие на лична карта, може да попълните и подпишете Декларация за отказ и да ни изпратите попълнено и подписано копие.
Как се процедира, ако ми се наложи да остана в чужбина по дълго от срока на медицинската застраховка?
Свържете се с нас още в момента в който разберете, че престоят Ви ще е по дълъг от очакваното. Ще Ви издадем добавък към полицата, с който ще можете спокойно да си продължите престоя.
Каква е разликата между застрахователна компания, брокер и сайт за застраховане?
На всяко едно от изброените места бихте могли да сключите застраховка. Каква е разликата?
Застраховките, както всяка друга услуга, се предлагат от няколко конкуриращи се компании, наречени "застрахователни компании". Отивайки в офиса на конкретна застрахователна компания, ще Ви предложат единствено техните предложения за застраховка и Вие няма да имате възможност да прецените дали няма застрахователна услуга, която да е с по - добри условия за Вас, но се предлага от друга застрахователна компания. Застрахователният брокер предлага услугите на няколко застрахователни компании. Отивайки в офиса на застрахователен брокер, Вие ще получите предложение за застраховка, отговаряща на Вашите индивидуални нужди и предпочитания. От застрахователния брокер ще получите и пълно съдействие при щета, качествена консултация и лично отношение. Частните лица обикновено работят към конкретна застрахователна компания, предлагат конкретни продукти и могат да Ви консултират професионално за това, в което са специализирани.
На нашият сайт Вие сами може:
  • Да видите най - добрите предложения на застрахователните компании;
  • Да получите професионална консултация от лицензиран застрахователен брокер (24ins.bg е услуга на Брокер Инс ООД - застрахователен брокер с над 13 годишен опит в застраховането);
  • Да получите лично отношение, пълно съдействие при щета и професионален съвет;
  • Всичко изброено по - горе може да направите по всяко време на денонощието, 365 дни в годината и то без да излизате от дома си и от всяка една точка на света;
  • 24ins съчетава предимствата на застрахователната компания, брокера и личното отношение в една бърза, лесна и удобна онлайн услуга.