Завеждане на щета онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Застрахователно събитие

Какво да правя?

Леко ПТП с друго МПС

ТЕЖКО ПТП С ДРУГО МПС

ЛЕКА ЩЕТА В ПАРКИРАНО СЪСТОЯНИЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПТП (ДРУГО МПС Е УВРЕДИЛО ЗАСТРАХОВАНОТО)

ТЕЖКА ЩЕТА БЕЗ ДРУГО МПС (САМОКАТАСТРОФИРАНЕ, ПРИ МАНЕВРА И Т.Н.)

ЛЕКА ЩЕТА В ПАРКИРАНО СЪСТОЯНИЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПТП (ДРУГО МПС Е УВРЕДИЛО ЗАСТРАХОВАНОТО)

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

ПОЖАР

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

ПАДАНЕ НА КЛОНИ, ЛЕДЕНИ КЪСОВЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ

КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ НА ОБОРУДВАНЕ ОТ КУПЕТО НА АВТОМОБИЛА

КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ НА ОБОРУДВАНЕ ОТ КУПЕТО НА АВТОМОБИЛА

ГРАБЕЖ НА ЦЯЛО МПС


Инструкция за действие при други специфични ситуации

ЗАГУБВАНЕ НА КЛЮЧ

1. Специфика на събитието:

ЗАГУБВАНЕ НА КЛЮЧ

2. Уведомяване при настъпване на събитието:

Уведомява се Застрахователната компания, в която е сключена вашата застраховка

3. Важни особености:

Загуба на ключ не е застрахователно събитие;

Застрахования следва да пренареди ключалките на автомобила за своя сметка

След пренареждане на ключалките автомобилът задължително се представя за оглед от застрахователя

До предоставяне на автомобила за оглед, застрахователят не покрива рисковете Кражба чрез взлом или грабеж

Загуба на талон на автомобила не е застрахователно събитие

1. Специфика на събитието:

Загуба или кражба на талон – част 1 или 2 на автомобила

2. Уведомяване при настъпване на събитието:

Уведомява се Застрахователната компания, в която е сключена вашата застраховка

3. Важни особености:

Загуба на талон на автомобила не е застрахователно събитие

Застрахования следва да организира замяна на регистрационните табели и издаване на талони за своя сметка

След промяна на табелите автомобилът задължително се представя за оглед пред от застрахователя и се издават съответни добавъци към полицата

До предоставяне на автомобила за оглед, застрахователят не покрива рисковете Кражба чрез взлом или грабеж

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНА ПОМОЩ ПРИ ЩЕТА

1. Специфика на събитието:

В застраховката е включено покритие за пътна помощ в резултат на застрахователно събитие

2. Уведомяване при настъпване на събитието:

Съответната Пътна помощ предоставена от Застрахователната компания

3. Важни особености:

Задължително е използването на пътна помощ, предоставена от Застрахователната компания на посочените телефони в полицата и/или на картончето, придружаващо вашата полица

Използването на друга пътна помощ, задължително трябва да бъде предварително одобрено от Застрахователя

По застраховката стандартно не се покрива пътна помощ в резултат на техническа неизправност. Това покритие може да бъде закупено допълнително от офисите на Брокер Инс ООД

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА

1. Попълване на уведомление:

Уведомление за щета.

Следва да са спазени сроковете, отбелязани по-горе

2. Предоставяни документи:

Независимо от вида на събитието, при завеждане на щета следва да се представят следните документи:

Застрахователна полица

Сметки за платени вноски

Регистрационен талон на автомобила

Талон за технически преглед

Шофьорска книжка на водача и контролен талон

Двустранен протокол, протокол за ПТП или служебна бележка от компетентните органи в зависимист от събитието

3. Оглед на автомобила:

Първоначален

Допълнителен

След ремонт

4. Дозастраховане:

При настъпване на щета, по която застрахователя няма осигурен регрес е необходимо автомобилът да бъде дозастрахован

Уведомление за щета.

Вид застраховка *

Застрахователна компания *

Номер на полица *

Информация за щета

Дата

Час

Място на събитието


Продължи

Уведомлението и съдействието при щета е само за клиенти на 24ins.bg и Брокер Инс ООД. Завеждането на щета в портала 24ins.bg НЕ ОЗНАЧАВА завеждане на щета към застрахователната компания! Завеждането на щета в портала 24ins.bg Е УВЕДОМЛЕНИЕ на брокера за възникването на щета.