Застраховка имущество – сравни оферти онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Изчисли цени

Вижте стандартните ценови оферти за този тип застраховка

Имайте предвид, че поради определени специфики, крайната цена за Вас може да се различава от показаните

Нашите застрахователни специалисти ще се свържат с Вас, за да уточнят условията за сключване на застраховката

Персонална оферта

Получавате персонална оферта, съобразена със специфичните параметри на Вашия имот

Нашите застрахователни експерти ще се свържат с Вас за уточняване на всички специфики

Ще получите персонални ценови оферти с детайлна информация за условията

Избери

Данни за имота

Предназначение на имота *

Конструкция на имота *

Брой етажи *

Квадратура (м2) *


Получи оферта
Имотът който желая да застраховам е:
  • Апартамент

  • Къща

  • Второстепенна сграда

  • Офис

  • Магазин

  • Склад

Населено място *
застраховка имущество

Имуществена застраховка

Какво представлява Имуществената застраховка?

Имуществената застраховка има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели. Предмет на застраховане могат да бъдат:

Недвижимо имущество

Движимо имущество

Специално имущество


Основни покрити рискове

Застраховка Имущество предлага разнообразни пакети от покрити рискове, като освен стандартните пакетни застраховки, имате възможност да застраховате само движимото или недвижимото си имуществото. Застрахователните компании в България предлагат разнообразни нива на покритие, съобразени с изискванията и нуждите Ви, като например:

Основни покрития

Допълнителни покрития


Формиране на цената

Цената на застраховка Имущество се определя от няколко фактора:


Изплащане при застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен в срок от 15 работни дни да изплати обезщетението след представяне на всички нужни документи.
При събитие уведомете своя застрахователен брокер, за да Ви съдейства. В случай на определени събития незабавно уведомете и необходимите държавни органи: при пожар или наводнение - служба „Пожарна и аварийна безопасност“, а при кражба и грабеж – полицията и други.

Въпроси и отговори

Моля за оферта за застраховка на 3 апартамента и 7 магазина – състояние на шпакловка и замазка, намиращи се в гр. София, кв. Младост 4.Благодаря.С най-добри пожелания

Здравейте,

благодарим за запитването. За изготвяне на конкретна оферта ще ни е необходима малко повече информация. Колега от отдел "Продажби" ще се свърже с Вас ма посочения електронен адрес.

 

Каква стойност трябва да се попълни за площ на имота - РЗП-то или площта с общите части по нот.акт? Ако към имота има прилежащо мазе, как се описва/включва то при онлайн формата за поръчка на застраховка?

Здравейте!

Стойността за площ , която е препоръчително да попълните в заявката е по нотариален акт. Обикновено в тази стойност са включени и прилежащо мазе или тавански части. 

Поздрави!

От какво се формира премията по застраховка "Имущество" ?
Застрахователната премия или цената на застраховката се определя от съответния застраховател и зависи от вида на имуществото, неговата оценка и състояние, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.
Можете ли да посочите примерни случаи от практиката, в които е било отказано обезщетение при застраховка "Имущество"?
1. При авария от ВиК (спукани тръби) се покриват последствията от аварията, но не и подмяната на самата тръба.
2. Съсед прави ремонт, в следствие на което уврежда имущество на застрахования (дупки в тавана) - не е застрахователно събитие.
3. Съсед строи къща, в резултат на изкопни работи напуква къщата - не е покрито по застраховка "Имущество", но може да си търси правата от застраховката на строителната фирма (отговорността по ЗУТ).
4. Кражба чрез взлом- за да прикрият следите, крадците запалват апартамента. По полицата не е покрит рискът "Умишлени действия на трети лица".
5. Наемател си тръгва и взема със себе си покъщнината на собственика - не се покрива, защото са страна по договора.
Мога ли да застраховам апартамента (недвижимо имущество) само за риска "Земетресение"?
Земетресението е допълнителен риск и не може да бъде сключен без основния риск - пожар.
Кои са най-важните неща в договорите за застраховка "Имущество", на които трябва да обърнем внимание?
- Разгледайте внимателно изключените рискове по договора и отделните подлимити по застраховката.
- Обърнете внимание на дефиницията на покритите рискове.
- Запознайте се със самоучастията, които отделните застрахователи прилагат.
За да се сключи застраховка "Имущество" онлайн, трябва ли да се направи оглед на дома ми?
Ако изберете конкретна стойност на имуществото и стойността на оборудването и електроуредите (движимото имущество), описание на имуществото и подробен оглед не се изискват. Оглед не е необходим и при представяне на фактури за стойността на имуществото.
Мога ли да застраховам имущество в моя полза, след като то вече е застраховано в полза на банка?
Може, но трябва да се знае, че трябва да се направи в същата компания, в която е и основната полица посредством добавък (анекс).
При инцидент, в какъв срок се прави оглед на имуществото и в какъв срок се изплаща обезщетението?
В случай на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен: - Да уведоми незабавно компетентните органи (пожарна, МВР и др.) и да изиска служебна бележка, която да удостоверява събитието. - Да уведоми застрахователя до 24 часа при кражба и до 3 дни при друго застрахователно събитие като попълни заявление за щета по образец (кога е настъпило събитието, да опише загубите, да предостави списък на увреденото/откраднато имущество и т.н.) - Да предостави валидна застрахователна полица. Застрахователното събитие да е по договорен и покрит риск по полицата и увреденото имущество да е застраховано по полицата. Застрахованият е длъжен да осигури достъп на Застрахователя до увреденото имущество за извършване на оглед. - Да предостави в срок поисканата му информация и документи, които доказват настъпването на събитието. - Да не променя състоянието на увреденото имущество.
Могат ли да се застраховат мебели?
Да. Движимото имущество е обект на имуществената застраховка, заедно с недвижимото имущество.
Какво е Гражданска Отговорност към трети лица?
"Гражданска отговорност към трети лица" покрива отговорността на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.