Хубавата новина е, че на българския пазар се предлагат застраховки с покритие за коронавирус | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
30 Март 2020

Хубавата новина е, че на българския пазар се предлагат застраховки с покритие за коронавирус

Здравейте, г-жо Ангелова,

 

Тъй като пандемията, наречена коронавирус – COVID-19, се разпространява с доста бързи темпове в целия свят, включително и в България, всички сме

притеснени и не спираме да се интересуваме – какви мерки можем да вземем за справяне със ситуацията.

 

Затова и в отдела ни „Връзки с клиенти" ежедневно получаваме запитвания, свързани със защитата на най-ценното за всички нас – именно здравето и живота ни.

 

Нашите клиенти искат да знаят има ли актуални застрахователни продукти на българския застрахователен пазар, които включват покритието за евентуалното заболяване от Корона вирус (като необходими консултации, прегледи, лечение, временна нетрудоспособност...), питат още и как точно тези застрахователни продукти биха облекчили здравословното и финансово състояние на застрахования...

 

Ние от 24ins, успешно предлагаме тези застраховки онлайн: https://24ins.bg/health-and-accident-insurances,

но бихме искали да използваме Вашия авторитет и опит в сферата на застраховането, като Ви помолим да отговорите на една важна част от зададените ни въпроси:

 

 

- Какви застрахователни продукти, свързани с темата, има в момента на Българския пазар и за кого са предназначени те?

Ситуацията в страната е наистина динамична, което определено се отрази и на застрахователния пазар. Някои застрахователи реагираха много бързо и включиха коранавирус като допълнително покритие в своите здравни застраховки, а други изрично го изключиха.

Хубавата новина е, че към момента, на нашия пазар се предлагат здравни продукти в различни комбинации, покриващи необходимите консултации, прегледи и лечение при симптоми и установяване на коронавирус. Продуктите са предназначени, както за индивидуални лица, така и за групи. Имаме възможност да предложим индивидуални лимити на отговорност, както и различен обхват на покритие, изцяло съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на всеки един клиент.

 

 

- Каква е разликата между застрахователните продукти – виждаме, че се наричат по различен начин - Комплексна медицинска помощ, Добро здраве, застраховка „Живот“ или пък допълнително здравно осигуряване?

Всички изброени са вид здравни продукти, които различните застрахователи предлагат на пазара. Без значение от името им, по своята същност, най-общо, същите представляват спестовни застраховки живот, рискови застраховки живот и доброволно здравно осигуряване. Основните разлики между продуктите (разбира се, отчитайки съответните специфики, съгласно Общите Условия на всеки отделен вид застраховка, респективно застраховател) са както следва:

 

 

Спестовни застраховки живот -  този вид застраховки съчетават в едно застрахователна защита и спестовен елемент, чрез изплащане на застрахователната сума, плюс натрупаните през годините доходи от лихви и инвестиции. Сключват се за по-дълъг период от време, като някои от застрахователите предлагат и възможност за освобождаване от последващи вноски, ако е настъпил определен процент инвалидност.

Рискови застраховки живот -  обикновено тези застраховки се сключват за 12 месеца, а основните рискове, които се покриват по тях, най-общо са: смърт в резултат на злополука и заболяване, трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука и заболяване, временна неработоспособност в резултат на злополука и заболяване.

Доброволно здравно осигуряване - макар и различни по обхват и характер, здравните рискове могат да бъдат обединени в няколко основни групи:

  • Извънболнична медицинска помощ – включва прегледи и изследвания при свободно избран лекар;
  • Болнична медицинска помощ – включва диагностика и лечение в стационарни условия в болници и клиники, медицински изследвания, манипулации и оперативно лечение;
  • Профилактика – включва профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания;
  • Допълнителни здравни услуги и стоки – покритие за домашно лечение, помощни средства, и др.;
  • Дентална помощ;
  • Разходи за лекарствени и офталмологични средства - покритие за лекарствени средства, изписани по рецепта, за стъкла за очила/лещи и др.

 

- Покрива ли се и разходът за теста, чрез който се доказва заболяването?

Тестове за установяване на наличие на коронавирус се назначават по преценка на лекар-специалист и на този етап се покриват от държавата. Те не са включени в обхвата на покритие на здравните застраховки.

 

 

- Може ли всеки от нас да сключи такава застраховка? И с какво покритие може да бъде тя?

Да, застраховките са предназначени, както за индивидуални клиенти, така и за групи. Нашата препоръка е, всеки който се интересува от подобен вид продукт, да се свърже с нашите експерти, които са на разположение да предоставят подробна допълнителна информация за предимствата и спецификите на всеки един продукт.

 

 

- Каква информация е необходима за сключване на индивидуална здравна застраховка?

Най-общо, при сключване на индивидуални здравни застраховки, застрахователите изискват от кандидатите за застраховане,  информация за тяхното здравословно състояние, в съответствие с Кодекса за застраховане. Тази информация, в повечето случаи е под формата на попълване на въпросник/декларация, в която кандидатът за застраховане отговаря на писмено поставени въпроси, свързани с неговото здраве.

Възможно е, особено при сключването на застраховки живот с по-високи застрахователни суми, както и при по-напреднала възраст на кандидата, същият да бъде изпратен и на медицински преглед, както и на кръвни изследвания преди сключването на договора.

Трябва да се вземе под внимание и факта, че при индивидуални здравни договори по доброволно здравно осигуряване, повечето застрахователи прилагат определен отлагателен период при заболяване. При груповите договори, обикновено подобни отлагателни периоди не се прилагат.

Застраховката влиза в сила след заплащане на дължимата застрахователна премия и изпълнение на изискванията на застрахователя, ако са поставени такива.

 

 

- Има ли възрастови и/или други ограничения, които възпрепятстват сключването на една такава застраховка?

Възрастови ограничения основно се прилагат при индивидуалните застрахователни договори, но те са различни при различните застрахователни продукти и застрахователи. При групови договори, обикновено застрахователите приемат да застраховат цялата група, без да прилагат възрастови ограничения. Във всички случаи е необходимо предварително съгласуване със застрахователите.

 

 

- Възможно ли е освен нас да застраховаме и друг член от семейството ни?

Да, възможни са различни комбинации.

 

 

- Какво ни съветвате да внивамаме и да търсим в Общите условия при сключване на такъв тип застраховка?

При сключване на такъв тип застраховки, нашата препоръка е, всеки един клиент предварително да се запознае в детайли с приложимите Общи и Специални условия към застраховката си, да обърне внимание на покритите и изключени рискове, на отлагателните периоди или самоучастия, ако се прилагат такива, на териториалния обхват, както и на сроковете и процедурата за завеждане на щети. 

 

 

- Застрахователното покритие за рисковете: Загуба на живот, Инвалидност и Временна нетрудоспособност, вследствие на събития от заболяване - в случая с COVID-19, в сила ли е за вече сключени застраховки „Живот“, „Здравна грижа“ и т.н?

Това зависи от приложимите Общи и Специални условия на всеки конкретен застрахователен договор. При някои застрахователи, заболявания, обявени за пандемия, са изключени изцяло, при други, тези рискове са покрити. Някои застрахователи покриват заболявания, обявени за пандемия по вече сключени застраховки, но не предоставят това покритие по нови договори. За да сте сигурни и спокойни в избора си, нашите експерти са на разположение за съдействие и консултация.

 

 

- Благодарим Ви, г-жо Ангелова за отделеното време. Бъдете здрава!

 

Жени Ангелова е Ръководител отдел корпоративно застраховане в „Брокер Инс“ ООД. Компанията е лицензиран застрахователен брокер с двадесетгодишна история и лидерски позиции в страната. Член е на международната брокерска група WING (Worldwide Insurance Network Group), а също и на Асоциацията на Застрахователните Брокери в България (АЗББ).

 

Можете да ни изпратите Вашето запитване за застраховка по всяко време на https://24ins.bg/health-and-accident-insurances, като изберете застраховка Живот и попълните Вашите имена, имейл и телефон за връзка. 

 

Специалистите ни по застраховане ще Ви направят най-добрата за Вас оферта, ще можете да поръчате и платите застраховката си онлайн, а също така ще можете  24/7, напълно безплатно да изполвате услугите на Контактния ни център - 0700 4 24 24

 

Други полезни връзки и телефони, свързани с Ковид:

 

За лицата, които нямат личен лекар или не могат да се свържат с него е отворен Национален номер, на който може да се звъни при съмнение за случай на Коронавирус: 02 807 87 57.

 

Дежурен епидемиолог на Столична РЗИ: 02/832 91 62; 02/832 91 81; 02/8130 482

 

Здравни препоръки, съвети и документи от Министерството на здравеопазването: https://blsbg.com/bg/54.koronavirus-krizisen-shab-na-bls/

 

Въпроси и отговори, свързани с Ковид: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=560:q-n-a-02032020-ncov&lang=bg