Застраховка Автокаско – онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
или

онлайн каско

Попълни и виж цените веднага

Сравни цените

Защо да избера?

или

Каско по телефона

Ще Ви консултираме за най-изгодното автокаско

Свържи се с нас

Защо да избера?

Лесно Каско

Качи талон застрахователно събитие и получи оферта за автокаско

Получи оферта

Защо да избера?

застраховка имущество

Всички застраховки онлайн

виж всички застраховки
Гражданска отговорност
Застраховка Автокаско
Застраховка имущество
Помощ при пътуване

Автокаско

Какво представлява застраховка Автокаско?

Доброволната застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на всички сухопътни моторни превозни средства (МПС), като в това число влизат и ремаркета и полуремаркета, без значение дали щетите са нанесени по Ваша вина или не.

За разлика от застраховка Гражданска отговорност, Автокаското покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на:

 • Пътно - транспортно произшествие,
 • Природно бедствие,
 • Пожар,
 • Кражба/грабеж,
 • Злоумишлени действия на трети лица.

Застраховка Автокаско може да включва само някои или всички от изброените покрития, като някои застрахователи предлагат и допълнителни покрития като взривяване, умишлен палеж, покритие на гумите на автомобила и други.
Застраховка Каско могат да сключат всички ползватели на моторни превозни средства с валидна българска регистрация, като при допълнителни условия от страна на застрахователя това може да се стане и за превозни средства с чуждестранна регистрация.

Териториална валидност

Застраховка Автокаско на МПС осигурява застрахователно покритие на територията на Република България. В зависимост от застрахователната компания може срещу допълнително заплащане или без заплащане на допълнителна премия, или комбиниране на покритието със застраховка Гражданска Отговорност, покритието да се разшири и за чужбина, като обикновено това включва страните членки на споразумението Зелена карта и държавите от Европейския съюз.

Формиране на цената

Както и при задължителната застраховка за автомобилистите Гражданска отговорност, цената на премията по застраховка Автокаско зависи най-вече от вида, марката и техническите характеристики на превозното средство. Цената за всеки се определя индивидуално и може да варира още според териториалната валидност, наличие на предходни щети и изплатени такива, както и начините на плащане – еднократно или разсрочено, макар че много застрахователни компании не променят първоначалната цена при разсрочено плащане.

Необходими документи за сключване на застраховка Каско

За сключване на застраховка Автокаско е нужно да представите:

 • попълнено предложение с данни за собственика и автомобила,
 • талон за извършен технически преглед на автомобила,
 • фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил).

Изплащане при застрахователно събитие

При настъпило застрахователно събитие, застрахователят може да изплати обезщетението до 15 работни дни, в зависимост дали сте изпълнили всички изисквания по застраховка Автокаско, а това включва:

 • свидетелството за регистрация на МПС,
 • свидетелство за правоуправление на водача,
 • застрахователната полица,
 • документ, доказващ настъпилото събитие,
 • заявление за изплащане на застрахователно събитие,
 • талон за извършен технически преглед на автомобила.

За да нямате забавяне на полагащото Ви се обезщетение стриктно четете условията по договора си със застрахователната компания преди и след сключване на застраховка Автокаско, при събитие - уведомете незабавно компетентните държавни органи и спазвайте определените сроковете за подаване на иск към застрахователя.