Застраховка при пътуване в чужбина онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

медицинска за чужбина

Тип на пътуването *

Дата на заминаване *

Дата на връщане *

Цел на пътуването *

Територия *

Застрахователна сума *

Валута *


медицинска застраховка

Медицинска застраховка за чужбина

Какво представлява Медицинската застраховка за чужбина?

Медицинската застраховка при пътуване в чужбина осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина. Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. Може да сключите медицинската застраховка за период от 1 до 365 дни, като някои застрахователи не позволяват сключване за период по-малък от 3 дни.

Покрития

Формиране на цената

Цената на застрахователната полица се формира в зависимост от нужните ви покрития, включените допълнителни клаузи към договора Ви със застрахователя и евентуалните обезщетения. Някои застрахователни компании предлагат завишения по застрахователната премия, в зависимост от възрастта, като за лица над определена възраст има ограничения в застрахователните суми и покрития. Ако отивате в чужбина с цел работа или спорт може да имате завишения по премията, ако попадате в определен рисков клас. Някои застрахователни компании предлагат отстъпки при групова застраховка или застраховане на цялото семейство.

Въпроси и отговори

Трябва ли да подписвам допълнителни документи и ако "Да", то какви?
 Да, за издаването на застраховката се изисква да попълните Договор за възлагане и да предоставите копие от документ за самоличност на застраховащото/застрахованото лице.
Съгласно Кодекса за Застраховането и Наредбата за застрахователния брокер, и застрахователния агент е необходимо изготвянето на Договор за възлагане между застрахователния брокер и клиент, подписано от двете страни. 
С този договор брокерът се ангажира да представлява клиентите си, да изисква оферти, да съдейства на клиента в случай на застрахователно събитие или накратко да защити застрахователните му интереси. Договорът се подписва за всички доброволни застраховки, каквато е "Помощ при пътуване".

Копието на личната карта се изисква съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и тази процедура е задължителна за финансовите институции, вкл. застрахователните посредници, каквито сме ние - 24ins.bg ("Брокер Инс" ООД). Копието на личната карта на клиента ще изискваме еднократно, за да го регистрираме в системата ни. При бъдещи застраховки на Ваше име няма да се налага да ни го изпращате.
В случай, че не желаете да предоставите копие на лична карта, може да попълните и подпишете Декларация за отказ и да ни изпратите попълнено и подписано копие.
Има ли определени срокове в които са валидни медицинските застраховки за чужбина?
Застраховките за многократно пътуване в чужбина са със срокове, определни в зависимост от максималното еднократно пребиваване извън страната. Сроковете към момента са до 31 дни, до 62 дни, до 92 дни.
Как се процедира, ако ми се наложи да остана в чужбина по дълго от срока на медицинската застраховка?
Свържете се с нас още в момента в който разберете, че престоят Ви ще е по дълъг от очакваното. Ще Ви издадем добавък към полицата, с който ще можете спокойно да си продължите престоя.
Каква е разликата между застрахователна компания, брокер и сайт за застраховане?
На всяко едно от изброените места бихте могли да сключите застраховка. Каква е разликата?
Застраховките, както всяка друга услуга, се предлагат от няколко конкуриращи се компании, наречени "застрахователни компании". Отивайки в офиса на конкретна застрахователна компания, ще Ви предложат единствено техните предложения за застраховка и Вие няма да имате възможност да прецените дали няма застрахователна услуга, която да е с по - добри условия за Вас, но се предлага от друга застрахователна компания. Застрахователният брокер предлага услугите на няколко застрахователни компании. Отивайки в офиса на застрахователен брокер, Вие ще получите предложение за застраховка, отговаряща на Вашите индивидуални нужди и предпочитания. От застрахователния брокер ще получите и пълно съдействие при щета, качествена консултация и лично отношение. Частните лица обикновено работят към конкретна застрахователна компания, предлагат конкретни продукти и могат да Ви консултират професионално за това, в което са специализирани.
На нашият сайт Вие сами може:
  • Да видите най - добрите предложения на застрахователните компании;
  • Да получите професионална консултация от лицензиран застрахователен брокер (24ins.bg е услуга на Брокер Инс ООД - застрахователен брокер с над 13 годишен опит в застраховането);
  • Да получите лично отношение, пълно съдействие при щета и професионален съвет;
  • Всичко изброено по - горе може да направите по всяко време на денонощието, 365 дни в годината и то без да излизате от дома си и от всяка една точка на света;
  • 24ins съчетава предимствата на застрахователната компания, брокера и личното отношение в една бърза, лесна и удобна онлайн услуга.
Какво покрива застраховката "Помощ при пътуване в чужбина"?
Застраховката покрива основно медицински разноски в следствие злополука или акутно (внезапно) заболяване, спешно зъболечение; разходи за транспортиране и репатриране, в следствие злополука и акутно (внезапно) заболяване.
Възможно е да се добавят и допълнителни покрития като смърт и трайно намалена работоспособност в следствие злополука (рискът "смърт" не се покрива за лица под 14 години), загуба на багаж, дневни пари за болничен престой, разходи за правна защита и други рискове чрез заплащане на допълнителна премия.
Защо е желателно да направя застраховка "Помощ при пътуване" за мен и моето семейство?
Застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" е вид доброволна застраховка, която осигурява сигурност и защита, в случай на злополука или други рискове, свързани с временен престой на физически лица извън територията на страната и е валидна за цял свят. 

Какво да направя в случай на злополука?
При евентуално събитие е необходимо незабавно да се свържете лично Вие или чрез трето лице (ако състоянието Ви не го позволява) с Асистанс компанията, с която работи съответният застраховател. Трябва да посочите номера на полицата, трите Ви имена, ЕГН, срок на застраховката, местонахождението Ви и подробна информация за събитието и ще получите съдействие и указания. Телефоните на Асистанс компанията са записани във Вашата полица.
Какви данни трябва да предоставя, за да сключа застраховката онлайн?
Необходимо е да изпратите трите имена и ЕГН на всички лица, които ще пътуват. За застраховки извън България, имената трябва да са изписани на латиница по паспорт и/или лична карта. Трябва да посочите и желаните от Вас начална и крайна дата на застраховката. Ако документите ще се доставят по куриер, е необходимо да посочите точен адрес и телефон за връзка. При повечето компании полиците са електронни и съществува възможност да се изпратят директно по и-мейл.
Мога ли да се застраховам, ако уча в чужбина или отивам на стаж?
Да. Застрахователите имат конкретни тарифи за застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за студенти и ученици в чужбина.
Ако пътувам със семейството си или в група, има ли някакви преференции?
Някои застрахователи прилагат отстъпки при застраховане на цялото семейство или група. Други имат преференциални тарифи за лицата до 18 години, пътуващи самостоятелно или заедно със семейството си. Повечето компании прилагат отстъпки за групи над 10 лица, за деца, ученици и студенти.


Могат ли да се застраховат чуждестранни граждани?
Да, могат. Повече застрахователи прилагат ограничение като не застраховат чуждестранни граждани за събития, настъпили на територията на държавата, в която имат гражданство.
За какъв период се сключва тази застраховка?
Застраховката може да се сключи за продължителност от 1 ден до 365 дни и да покрива еднократно пътуване или многократни пътувания в рамките на една календарна година. Някои застрахователи не разрешават сключване на застраховка с продължителност под 3 дни.
Как се определя застрахователната сума?
Застрахователната сума е по избор на клиента на база на вариантите, фиксирани в тарифите на съответния застраховател. В зависимост от териториалния обхват, може да бъде в евро или долари. Възможно е да има ограничения за максимална застрахователна сума при лица над определена възраст (над 70 години).
Има ли значение дали отивам в чужбина, за да работя?
Да, ако пътуването е с цел работа и/или спорт, ще бъдат приложени завишения в цената. Те варират в различен процент според определения от съответния застраховател рисков клас и естеството на работа или спорт. Някои застрахователи не предоставят покритие за определени професии и/или спортове.
Има ли ограничения във възрастта, за да си сключа такава застраховка?
Всички застрахователни компании прилагат завишения в тарифата за лица над определена възраст (обикновено над 65-70 години) и/или ограничения в застрахователните суми и покрития.