Застраховка отмяна на пътуване онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Отмяна на пътуване

Дата на заминаване *

Дата на първо плащане на резервацията *

Дата на връщане *

Стойност на туристическото пътуване в лева *


медицинска застраховка

Застраховка "Отмяна на пътуване"

Какво представлява застраховка Отмяна на пътуване?

Доброволната застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, пътуващи по туристически или бизнес причини на територията на Република България и чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.
На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

Формиране на цената

Цената на застраховка Отмяна на пътуване се определя от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата на край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи.
Застраховката се сключва в деня на първо плащане на направена резервация. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.

Въпроси и отговори

Трябва ли да подписвам допълнителни документи и ако "Да", то какви?
 Да, за издаването на застраховката се изисква да попълните Договор за възлагане и да предоставите копие от документ за самоличност на застраховащото/застрахованото лице.
Съгласно Кодекса за Застраховането и Наредбата за застрахователния брокер, и застрахователния агент е необходимо изготвянето на Договор за възлагане между застрахователния брокер и клиент, подписано от двете страни. 
С този договор брокерът се ангажира да представлява клиентите си, да изисква оферти, да съдейства на клиента в случай на застрахователно събитие или накратко да защити застрахователните му интереси. Договорът се подписва за всички доброволни застраховки, каквато е "Помощ при пътуване".

Копието на личната карта се изисква съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и тази процедура е задължителна за финансовите институции, вкл. застрахователните посредници, каквито сме ние - 24ins.bg ("Брокер Инс" ООД). Копието на личната карта на клиента ще изискваме еднократно, за да го регистрираме в системата ни. При бъдещи застраховки на Ваше име няма да се налага да ни го изпращате.
В случай, че не желаете да предоставите копие на лична карта, може да попълните и подпишете Декларация за отказ и да ни изпратите попълнено и подписано копие.
Има ли определени срокове в които са валидни медицинските застраховки за чужбина?
Застраховките за многократно пътуване в чужбина са със срокове, определни в зависимост от максималното еднократно пребиваване извън страната. Сроковете към момента са до 31 дни, до 62 дни, до 92 дни.
Как се процедира, ако ми се наложи да остана в чужбина по дълго от срока на медицинската застраховка?
Свържете се с нас още в момента в който разберете, че престоят Ви ще е по дълъг от очакваното. Ще Ви издадем добавък към полицата, с който ще можете спокойно да си продължите престоя.
Каква е разликата между застрахователна компания, брокер и сайт за застраховане?
На всяко едно от изброените места бихте могли да сключите застраховка. Каква е разликата?
Застраховките, както всяка друга услуга, се предлагат от няколко конкуриращи се компании, наречени "застрахователни компании". Отивайки в офиса на конкретна застрахователна компания, ще Ви предложат единствено техните предложения за застраховка и Вие няма да имате възможност да прецените дали няма застрахователна услуга, която да е с по - добри условия за Вас, но се предлага от друга застрахователна компания. Застрахователният брокер предлага услугите на няколко застрахователни компании. Отивайки в офиса на застрахователен брокер, Вие ще получите предложение за застраховка, отговаряща на Вашите индивидуални нужди и предпочитания. От застрахователния брокер ще получите и пълно съдействие при щета, качествена консултация и лично отношение. Частните лица обикновено работят към конкретна застрахователна компания, предлагат конкретни продукти и могат да Ви консултират професионално за това, в което са специализирани.
На нашият сайт Вие сами може:
  • Да видите най - добрите предложения на застрахователните компании;
  • Да получите професионална консултация от лицензиран застрахователен брокер (24ins.bg е услуга на Брокер Инс ООД - застрахователен брокер с над 13 годишен опит в застраховането);
  • Да получите лично отношение, пълно съдействие при щета и професионален съвет;
  • Всичко изброено по - горе може да направите по всяко време на денонощието, 365 дни в годината и то без да излизате от дома си и от всяка една точка на света;
  • 24ins съчетава предимствата на застрахователната компания, брокера и личното отношение в една бърза, лесна и удобна онлайн услуга.