Планинска застраховка онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

В планината

Тип на застраховката*

Дата на заминаване *

Начална дата *

Дата на връщане *

Застрахователна сума *


медицинска застраховка

Планинска застраховка

Какво представлява планинската застраховка?

Планинската застраховка е подходяща за хора, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирването и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходи за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност.
Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

Покрити рискове

По тази застраховка се покриват рисковете:

Формиране на цената

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, като може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.

Въпроси и отговори

Трябва ли да подписвам допълнителни документи и ако "Да", то какви?
 Да, за издаването на застраховката се изисква да попълните Договор за възлагане и да предоставите копие от документ за самоличност на застраховащото/застрахованото лице.
Съгласно Кодекса за Застраховането и Наредбата за застрахователния брокер, и застрахователния агент е необходимо изготвянето на Договор за възлагане между застрахователния брокер и клиент, подписано от двете страни. 
С този договор брокерът се ангажира да представлява клиентите си, да изисква оферти, да съдейства на клиента в случай на застрахователно събитие или накратко да защити застрахователните му интереси. Договорът се подписва за всички доброволни застраховки, каквато е "Помощ при пътуване".

Копието на личната карта се изисква съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и тази процедура е задължителна за финансовите институции, вкл. застрахователните посредници, каквито сме ние - 24ins.bg ("Брокер Инс" ООД). Копието на личната карта на клиента ще изискваме еднократно, за да го регистрираме в системата ни. При бъдещи застраховки на Ваше име няма да се налага да ни го изпращате.
В случай, че не желаете да предоставите копие на лична карта, може да попълните и подпишете Декларация за отказ и да ни изпратите попълнено и подписано копие.
Има ли определени срокове в които са валидни медицинските застраховки за чужбина?
Застраховките за многократно пътуване в чужбина са със срокове, определни в зависимост от максималното еднократно пребиваване извън страната. Сроковете към момента са до 31 дни, до 62 дни, до 92 дни.
Какво покритие има планинската застраховката?
В зависимост от застрахователната компания, застраховката покрива
комбинация от рискове в това число медицински разноски, спасителни
разноски и разходи за репартиране, смърт и трайна загуба на
трудоспособност вследствие на злополука.
Може ли да застраховам цялото си семейство?
Да, планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или
семейна (двама възрастни и едно или повече деца) в зависимост от
застрахователната компания.
Застраховката за какъв период може да се сключи?
Застраховката може да се сключи за срок от един ден до една година.
Има ли ограничения във възрастта на застрахования?
Различните застрахователни компании предлагат различни условия и
ограничения относно възрастта на застрахования. Въвеждайки възрастта на пътуващите в калкулатора, ще видите офертите само на компаниите предлагащи покрития за конкретната възрастова група.
Каква е разликата между застрахователна компания, брокер и сайт за застраховане?
На всяко едно от изброените места бихте могли да сключите застраховка. Каква е разликата?
Застраховките, както всяка друга услуга, се предлагат от няколко конкуриращи се компании, наречени "застрахователни компании". Отивайки в офиса на конкретна застрахователна компания, ще Ви предложат единствено техните предложения за застраховка и Вие няма да имате възможност да прецените дали няма застрахователна услуга, която да е с по - добри условия за Вас, но се предлага от друга застрахователна компания. Застрахователният брокер предлага услугите на няколко застрахователни компании. Отивайки в офиса на застрахователен брокер, Вие ще получите предложение за застраховка, отговаряща на Вашите индивидуални нужди и предпочитания. От застрахователния брокер ще получите и пълно съдействие при щета, качествена консултация и лично отношение. Частните лица обикновено работят към конкретна застрахователна компания, предлагат конкретни продукти и могат да Ви консултират професионално за това, в което са специализирани.
На нашият сайт Вие сами може:
  • Да видите най - добрите предложения на застрахователните компании;
  • Да получите професионална консултация от лицензиран застрахователен брокер (24ins.bg е услуга на Брокер Инс ООД - застрахователен брокер с над 13 годишен опит в застраховането);
  • Да получите лично отношение, пълно съдействие при щета и професионален съвет;
  • Всичко изброено по - горе може да направите по всяко време на денонощието, 365 дни в годината и то без да излизате от дома си и от всяка една точка на света;
  • 24ins съчетава предимствата на застрахователната компания, брокера и личното отношение в една бърза, лесна и удобна онлайн услуга.