Застраховка тип „Финансова защита“ - | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
2 Април 2020

Застраховка тип „Финансова защита“ -

в условията на икономическа (и здравословна) несигурност

 

 

 

 

 

 

blogpost_image_02.jpg

 

 

Коя възможност Ви допада повече?

 

Сценариите, които застрашават Вашите финанси и здраве, могат да бъдат различни (особено сега, в условията на Световна пандемия).

 

Застрахователният продукт, свързан с Вашата финансова защита, е основен механизъм за по-лекото посрещане на финансови затруднения в рисковите ситуации като безработица, продължителни болнични (временна неработоспособност), инвалидизация и смърт.

Ще срещнете продукта под най-различни наименования като „Разни финансови загуби", „Кредитна протекция", „Защита на плащанията", „Застраховка нежелана безработица за кредитополучатели", „Безработица". Той се предлага основно от банки при теглене на кредит – потребителски, жилищен или ипотечен, но в много случаи банката е постигнала договорености със застрахователно дружество, с което заедно да предлагат продукта.

Застрахователно дружество ДЗИ предлага продукта самостоятелно, без да го обвързва с определена услуга на банка.

 

Основни ползи на този тип застраховка:

 

Застраховката дава на Вас и на Вашето семейство спокойствие,

 

ако сте *кредитополучател и

 

 

При настъпване на застрахователно събитие най-често се изплащат до 6 застрахователни обезщетения.

 

 

Ето част от продуктите на банките и застрахователните дружества:

 

„Групама Животозастраховане" ЕАД и „Групама Застраховане" ЕАД предлагат продукт „Кредитна защита" за нови и съществуващи кредитополучатели в мрежата на „Банка ДСК"  с допълнително покритие при настъпване на нежелана безработица.

Притежателите на дебитна и/или кредитна карти на банката също могат да се възползват от различни застрахователни покрития.

 

Застрахователно дружество ДЗИ предлага самостоятелно групова застраховка „Безработица".

Тя е доброволна и е предназначена за юридически лица - кредитни институции. Застраховани са физически лица, получатели на ипотечни и потребителски кредити.

Предлагат се застрахователни пакет и за възрастова група 65+.

 

В условията на криза нищо не е сигурно. Всеки се притеснява да не изгуби своите доходи и здраве.

А почти всеки втори българин е теглил кредит. И точно затова този продукт е изключително полезен.

 

Останете вкъщи и защитете себе си и Вашето семейство!

 

 *За да се възползвате от покритието на застраховката е необходимо да сте сключили предварително застраховка от този тип или друга застраховка с подобен риск.