Грижа за клиента | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Грижа за клиента


отношение

Не се изкушаваме да предлагаме ниски цени за сметка на качеството. Една застраховка носи спокойствие и сигурност тогава, когато бъде изплатена в най-кратки срокове и без нерви. Затова поддържаме цени, които да обезпечат изпълнението на обещанията ни. Клиентите ни са оценили колко много време и стрес си спестяват срещу разумните цени, които предлагаме.

ИНФРОМИРАН ИЗБОР

Ние държим клиентите ни да имат цялата информация, преди да направят избор. Нашите сравнения са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Уведомяваме клиентите си безплатно дни преди промяна на цените. При инцидент нашите служители ще ви консултират компетентно, за да не пропускате ползи, защото не сте знаели всичко.

ЛЕСНА НАВИГАЦИЯ

Всеки ден нашите специалисти работят, за да направят навигацията в сайта удобна и поръчването бързо. Всичко лесно, интуитивно и неусетно в сайта е плод на тежки часове мислене, експериментиране и тестване. Нашите клиенти не са длъжни да се борят с объркани менюта, неразбираем език и дълги форми - затова се интересуваме от мнението ви какво може да се подобри.

НОВАТОРСТВО

Повечето доставчици на застрахователни услуги разбират бизнеса си като препродаване на застраховки, с вариации в цените и евентуално добро обслужване. За нас застраховането е далеч повече. То е усет за човешките тревоги, оценка на риска, разбиране на неразумното и ирационално поведение. Ние сме тук, за да разтърсим застоя на този пазар. Искаме да превърнем застраховането в състезание за повече стойност и ползи, а не за по-ниски цени на същите овехтели застрахователни продукти.

СИГУРНОСТ

застрахователна сигурност

Ние приемаме финансовата сигурност на клиентите си сериозно:

- лицензиран застрахователен брокер

Сайтът 24ins.bg е собственост на Брокер Инс - лицензиран застрахователен брокер с разрешение 499-ЗБ / 2006, регистриран в Комисия за финансов надзор.

Когато сключвате застраховки през този сайт, имате насреща си юридическо лице, което носи законова отговорност за обслужването на вашите застрахователни полици. Дейността ни е регламентирана от разпоредбите на Кодекса за застраховане. Това ни отличава от други сайтове, зад които не е ясно кой стои, каква отговорност носи и на кого трябва да се обадите, ако нещо не е наред.

- защита на личните данни

Личните ви данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни, регистрационен номер 1197945

Когато въвеждате данните си на сайта, в момента на изписване, те са защитени с надеждни технологии за сигурност в интернет – SSL, 128 bit криптирана връзка, Verified by Visa технологии

- когато има проблем, ние сме на линия:


абсолютна прозрачност

Валидността на лиценза на застрахователен брокер можете да проверите в сайта на комисията по финансов надзор http://www.fsc.bg

Валидността на лиценза на оператор с лични данни можете да проверите в http://www.cpdp.bg

При съмнения за нередност имате право да сезирате Комисията за финансов надзор, Дирекция застрахователен надзорhttp://www.fsc.bg/go.idecs?i=4155

- Кодекс на застрахованетоhttp://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514184
- Комисия за защита на потребителитеhttp://www.kzp.bg

Информация във връзка с Чл. 325 от Кодекса за застраховане

1. Фирма Брокер Инс ООД е регистрирана на 09.11.1998г. с фирмено дело № 12979/1998г. на Софийски Градски Съд със седалище и адрес на управление град София, община Триадица, ул. Кърниградска 3.

2. С решение № 8 от 23.03.2000 г. и № 499-3Б от 21.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор към Министерството на Финансите, Брокер Инс ООД получи правото да извършва дейност като застрахователен брокер. Регистрацията може да бъде проверена на адрес http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ - Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери.

3. Брокер Инс ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.

4. Застраховател или контролиращо дружество на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на Брокер Инс ООД.

5. Жалби срещу действия на служители на Брокер Инс ООД могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. Кърниградска 3 или по електронна поща на адрес office@brokerins.bg.

6. Жалби срещу Брокер Инс ООД и срещу негови служители могат да се подават и в Комисията по Финансов Надзор, дирекция "Застрахователен Надзор" на адрес: София 1000, ул. Будапеща 16 или по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg.

7. Брокер Инс ООД не осъщестява застрахователно посредничество от името на застраховател, а представлява ползвателите на застрахователни услуги.

8. Брокер Инс ООД предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ.

9. При осъществяване на дейността си Брокер Инс ООД получава възнаграждение, формирано като процент от платената застрахователна премия. В отделни случаи с цел покриване на административните си разходи Брокер Инс може да начисли и допълнителна такса.