Какво представлява застраховка “Анулиране и прекратяване на пътуване”? | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
16 Април 2018

Какво представлява застраховка “Анулиране и прекратяване на пътуване”?

Как да се застраховаме срещу провал на ваканцията с Алианц

 

Дълго планираната и очаквана с нетърпение ваканция наближава. Вече сме приготвили куфарите и планираме как ще забравим за всички грижи по време на ваканцията, когато се случва непредвидено събитие. Освен всички разочарования покрай отмяната на пътуването, ще трябва да добавим и финансовите загуби от вече заплатените самолетни билети и резервации.

ЗАД Алианц България има решение срещу такива непредвидени ситуации със застраховката „Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване“.

С тази застраховка „Алианц“ ще възстанови направените от Вас плащания, в случай че планираното пътуване не се състои, поради внезапно заболяване, злополука, пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома ви, хоспитализация или смърт на близък роднина, при призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело, или при уволнение от работа и др. Така неосъщественото пътуване може да бъде заменено с друго, в друго време, или с друга компания и няма да загубим пари.

 

За кого е полезна тази застраховка?

 

Застраховката е полезна за всички, които заплащат предварително частично или цялостно сума, свързана с пътуване в България и в цял свят:

 

 

Застраховката може да се сключва както от частни лица, така и от юридически.

 

Кога може да се използва и какво покрива?

 

При анулиране на пътуването, Алианц България ще възстанови невъзстановимите суми по Вашия договор с туристическата агенция или невъзстановимата сума от закупения от Вас самолетен билет, в случай на:

 

 

При прекратяване на пътуването Алианц България ще Ви възстанови сумите за неизползваните предплатени туристически услуги, в случай на:

 

 

Кой може да бъде застрахован?

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 години включително. При допълнителна договореност могат да бъдат застраховани и лица над 60 години.

 

 

Какво е важно да знаем?

Важно е да сключите застраховката на време. Застраховка "Помощ при пътуване - анулиране и прекратяване на пътуване" се сключва в деня на подписване на договора Ви за туристическо пътуване или в деня на закупуването на самолетния билет.

 

 

Колко ще ни струва?

Застрахователната премия зависи от стойността на пътуването, което желаем да застраховаме.

 

 

Примерно предложение на Алианц за покритие на стойност 1000 лв. цената е 25 лв. За покритие на стойност от 5 000 лв. цената е 125 лв.

 

 

Изчислете своята застраховка тук: https://24ins.bg/travel-cancellation

 

 

 

Предимства

 

Не оставяйте реализацията на дълго планираното Ви пътуване в ръцете на случайността!