Спад на цената на застраховката „Гражданска отговорност" на МПС за първите три месеца на годината отчитат от 24ins.bg | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
5 Май 2020

Спад на цената на застраховката „Гражданска отговорност" на МПС за първите три месеца на годината отчитат от 24ins.bg

 

С около 1% е средното намаление на цената. Най-голям спад се отчита за автомобилите с кубатура над 2500 см3 и тези с регистрация в Добрич, Благоевград, Перник, Враца, Видин, Монтана, Кюстендил и Силистра

 

Застраховката „Гражданска отговорност“ (ГО) е задължителна застраховка, която се сключва за всеки регистриран автомобил в страната или в друга страна от Европейския съюз.

 

Цената на застраховката се определя от застрахователните компании и зависи от редица фактори. Най-важните от тях, които влияят на формирането ѝ, са наличие на ПТП с автомобила през последните 3 години, регистрационен номер, населено място на регистрация на автомобила, възраст на собственика, обем и мощност на двигателя и година на производство на колата.

 

Според данни на МВР за отминалата година, общият брой на всички МПС-та в България е 3.75 милиона, с почти 90 000 повече от 2018 г. А броят на новорегистрираните автомобили през 2019 г. запазва нивото си от последните години - приблизително 302 000. 

Общо леките коли са се увеличили с 57 000 през 2019 г., като дизеловите автомобили са малко повече от бензиновите (1.31 млн. бензинови спрямо 1.29 млн. дизелови). Делът на старите коли (над 20 години) през 2019 г. е достигнал 41% спрямо 38% предишната година.

 

За да направим анализа, проследихме развитието на цената на застраховката за първото тримесечие на годината спрямо следните параметри:

 

 

Всички фактори, които влияят на цената на застраховката, както и точната ѝ цена за конкретен автомобил, може да се провери на: https://24ins.bg/motor-third-party-liability

В статистиката по-долу са включени цените на застрахователните дружества - Армеец, Алианц, Бул Инс, Булстрад, Групама, Дженерали, ДЗИ, Евроинс, Лев Инс, Уника и ОЗК.

 

1.В коя зона се намира населеното място, спрямо регистрацията на автомобила. Застрахователите разделят населените места на зони.

 

 

24ins_tables_3004204_01.jpg

 

sh1d_5eb04914dd9fa.png

sh4d.png                       

               

Водачите на автомобили с регистрационни номера (РН) от Зона 4 (А, К, СМ, Х, СТ, У, СО) заплащат най-ниска цена за застраховка ГО измежду групите населени места, последвани от водачите на автомобили с регистрационни номера от Зона 5 (ВТ, ЕВ, ОВ, РА, ЕН, РР, СН, Т, Н, Р). Съответно, тези от Зона 2 (В и РВ) са трети в класацията. Водачите на автомобили с РН от Зона 1 (София), заплащат втората най-високата цена за застраховка ГО, а първенци, с най-висока цена са Зона 3 (ТХ, Е, РК, ВН, КН,М, ВР, СС).

 

 

2. Възрастта на собственика на автомобил (ФЛ), за която се заплаща най-висока цена за ГО, е до 25г. Средните цени за месеците януари, февруари и март са съответно - 430,13 лв., 426,99 лв. и 426.22 лв.

 

  24ins_tables_30042042_5eb4fed6e3b86.jpg

 

 sh25d.jpg

 

nad45d.jpg

3.Според обема на двигателя, цената за застраховката ГО (за ФЛ и ЮЛ) е най-висока за мощност над 2 500 см3. Средните цени за месеците януари, февруари и март са съответно – 426,31 лв., 420,29 лв. и 419.83 лв.

 

  24ins_tables_30042043_5eb4fe600b62c.jpg

d1.jpg

 

 d.jpg

                       

4.Физическо или юридическо лице е собственикът?

За леки автомобили, собственост на физически лица, цените започват от 208,08 лв. и достигат 1024,33 лв. За Юридически лица най-високата цена е по-ниска и е 578.59 лв.

  

Настоящият анализ е направен с данни, предоставени от застрахователните компании и от статистическа извадка на цените на застраховки на клиенти, сключени на портала 24ins.bg - за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020г.