Къде е най-евтината „Гражданска отговорност“ за първото полугодие и има ли спад на цената на застраховката в летните месеци... | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
10 Юли 2020

Къде е най-евтината „Гражданска отговорност“ за първото полугодие и има ли спад на цената на застраховката в летните месеци...

Вижте тези и други тенденции  в цените на застраховката „Гражданска отговорност“ за първите 6 месеца от годината

 

 

 

Анализът на електронната платформа 24ins.bg разкрива интересни тенденции, от които най-важно е заключението, че спадът на средната цена на застраховка „Гражданска отговорност“ продължава.   

 

С около 2,6% е средното намаление на цената. Като най-голям спад се отчита за:

 

graphic_01-(1).png

 

 

1. Вижте в кои населени места (зони) е най-евтината средна цена за застраховката „Гражданска отговорност“ за първата половина на 2020г.:

 

 

bg_map-(1).png

 

Водачите на автомобили с регистрационни номера от Зона 4 (А, К, СМ, Х, СТ, У, СО) заплащат най-ниска цена за застраховката, последвани от водачите на автомобили с регистрационни номера от Зона 5 (ВТ, ЕВ, ОВ, РА, ЕН, РР, СН, Т, Н, Р). Водачите на автомобили от Зона 2 (В и РВ) са трети в класацията, а водачите с регистрационни номера от Зона 1 (София) заплащат втората най-високата цена за „Гражданска отговорност“.  Най-висока е цената за Зона 3 (ТХ, Е, РК, ВН, КН,М, ВР, СС).

 

*Цените на картата са средните цени за застраховката.

 

Ето как са варирали средните цени на застраховката за най-скъпата и най-евтината зона - зона 3 и зона 4:

 

zona3.png

zona4.png

 

 

2. До колко влияе възрастта и вида (физическо или юридическо лице) на собственика на автомобила върху формирането на цената на застраховката и коя възрастова група плаща най-висока цена?

 

Възрастта на собственика на автомобил (физическо лице), за която се заплаща най-висока цена за „Гражданска отговорност“, е до 25г. Средната цена за първите шест месеца от 2020г. е 425.56 лв., като тя е намалила размера си с 2.18% от началото на годината. Когато водачът е автомобила е на възраст под 25г., той се води по-рисков спрямо водачите от останалите възрастови групи. Една от причините за това е, че тези водачи нямат достатъчно шофьорски стаж на пътя.

 

 

vodachi_5f0851472a59f.png

 

За съпоставка сред възрастовите категории на водачите (физически лица - ФЛ) на МПС е показана и средната цена на водач на МПС, който е юридическо лице. За юридическите лица (ЮЛ) не съществуват отделни възрастови разбивки, които да влият при сформирането на цената на застраховката.

 

Най-ниска е средната цена за водачи над 45г.

 

sredna-zena-nad45g.jpg

 

Докато през първите три месеца на 2020г. за леки автомобили, собственост на физически лица, цените започват от 208.08 лв. и достигат 1024,33 лв., то в следващите три месеца цените се понижават. Най-ниската цена е 194.95 лв., а най-високата 1021.78 лв. Същото важи и за юридически лица - най-високата цена в първите три месеца на годината е 578.59 лв., после тя спада на 562.27 лв.

 

 sredna-zena-ul.png

 

3.Как мощността на обема на двигателя влияе на застраховката?

 

Според обема на двигателя, цената за застраховката (за ФЛ и ЮЛ) е най-висока за мощност над 2 500 см3Средната цена за първото шестмесечие на 2020г. е 418.72 лв., като отбелязва спад от 3.27% от началото на годината.

 

За да се онагледи разликата между мощността на двигателите на автомобилите, по-долу са показани 4 различни автомобила с тяхната мощност и цена на „Гражданска отговорност“. Различното е, че този път в проучването е обхванат един характерен за времето период – този на извънредното пандемично положение. 

 

cars_icon.png

 

4.Повлиява ли COVID-19 на сформирането на цената на „Гражданска отговорност“?

 

Вторите три месеца от проучването (от 13-ти март нататък) са период, в който страната ни беше изправена пред форсмажорното обстоятелство – пандемията COVID-19 и нейните последствия от икономически и здравословен характер. В тази връзка проучването съвсем резонно отбелязва

 

как COVID-19 и последвалите го здравни, икономически и социални последици се отразяват на ценовия диапазон на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, проследявайки ценовата реакция на застрахователния пазар спрямо него.

 

С наближаването на летните месеци, цените на застраховката падат – с около 2,58% е средното намаление на цената. За периода на извънредното положение процентът е по-нисък – тогава спадът на средните цени е само 0,92% (от март до май). Дори за април се отбелязва най-високата средна цена на застраховката за ЮЛ – 245,97 лв.

 

 

graphic_02.png

 

 

 

Настоящият анализ е направен с данни, предоставени от застрахователните компании и от статистическа извадка на цените на застраховки на клиенти, сключени на портала 24ins.bg - за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020г.

 

 

Посочените цени са за нови клиенти, тъй като в някои случаи застрахователните компании предоставят отстъпки за подновяване на застраховката при тях.